جستجوی اطلاعات دفاتر اسناد رسمی

* توجه: فقط  اطلاعات تایید شده در این قسمت قابل مشاهده می باشند.
شماره دفتر خانه ایمیل
نام سردفتر نام خانوادگی سردفتر
استان شهر
     
   * توجه: جهت sort کردن اطلاعات بر اساس یک ستون خاص می توانید بر روی نام آن ستون کلیک کنید
*جهت مشاهده مشخصات کامل ، روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.
تعداد رکورد های یافت شده: 1619

لیست دفاتر اسناد رسمی

استانشهرشماره دفترخانهنام سردفترحوزه ثبتیتلفنایمیل سردفتر 
خراسان رضويمشهد 249محمد حجازی فرمشهد8450668 -0511 mhejazifar56@yahoo.com توضیحات
سمنانسمنان8محمدرسول تجلیسمنان3333555 -0231 rasultajali2000@yahoo.com توضیحات
خوزستاناهواز 163جلیل فضلی خوزستان 3205033 -0611 alyas20005@yahoo.com توضیحات
كرمانشاهكرمانشاه114صمد نریمانی۱0831722303- daftar114kermanshah@gmail.com توضیحات
گيلانخمام264فرجاد جعفری گیلان 4221475 -0132 Jafarifd264@yahoo.com توضیحات
سمنانشاهرود30اسماعیل صفدری علی آبادیشاهرود2221332 -0273 safdarioffice30.shahrood@yahoo.com توضیحات
سمنانسمنان4حسین نژادلوسمنان3331996 -0231 nejadlou@yahoo.com توضیحات
لرستانخرم آباد35محمد داراییلرستان4202135 -0661 mdarai68@yahoo.com توضیحات
آذربايجان شرقيتبريز 1محمدرضا ادیبتبریز5552817 -0411 notary1tabriz@yahoo.com توضیحات
همدانهمدان71علیرضا جعفریهمدان2525653 -0811 alirezajafari_ms@yahoo.com توضیحات
سمنانشاهرود39محبوبه قربانی۱2228226 -0273 ghorbany39@yahoo.com توضیحات
همدانهمدان42سید مجید حسینیانهمدان8262879 -0811 dar_42h@yahoo.com توضیحات
مازندرانساري341سید موسی ساداتی کردخیلیساری2202745 -0151 sadati.kordkheyli@gmail.com توضیحات
همدانهمدان15سيد محمود سوادي همدان 8281335 -0811 savadi.mahzar@yahoo.com توضیحات
12345678910...